آپدیت آفلاین بیت دیفندر به صورت هفتگی عرضه می گردد و از طریق لینک های زیر و متناسب با سیستم عامل شما قابل دریافت است.

بیت دیفندر ۲۰۱۸

بیت دیفندر توتال سکیوریتی ۲۰۱۸

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس ۲۰۱۸


بیت دیفندر ۲۰۱۷

بیت دیفندر توتال سکیوریتی ۲۰۱۷

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس ۲۰۱۷


بیت دیفندر ۲۰۱۶

بیت دیفندر توتال سکیوریتی ۲۰۱۶

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۶

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس ۲۰۱۶


 

بیت دیفندر ۲۰۱۵

بیت دیفندر توتال سکیوریتی ۲۰۱۵

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۵

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس ۲۰۱۵


 

بیت دیفندر ۲۰۱۴

بیت دیفندر توتال سکیوریتی ۲۰۱۴

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۴

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس ۲۰۱۴

در صورتی که از ورژن های قدیمی تر بیت دیفندر استفاده می کنید، می تواند آپدیت آن را از اینجا دریافت کنید.