در این نوشتار ما به شما آموزش می دهیم که چگونه بیت دیفندر 2020 را غیرفعال کنید.

توجه: اگر بیت دیفندر شما همه ماژولهای زیر را ندارد، فقط آنهایی که وجود دارد را غیر فعال کنید. اگر مشکل شما حل شد، برای تشخیص ماژولی که مسئول است ماژولها را یک به یک فعال و تست کنید.

1. نرم افزار بیت دیفندر را باز کنید.

2. وارد پنجره  Protection شوید.

3. بر روی دکمه تنظیمات ANTIVIRUS کلیک کنید.

4. در تب Shield سوییچ مربوط به Bitdefender Shield را غیر فعال کنید.

توجه:  از شما در رابطه با مدت زمان آن سوال می شود که مدت زمان مناسب را انتخاب کنید.

5. به صفحه Protection برگردید.

6. بر روی دکمه Settings در ماژول ONLINE THREAT PREVENTION کلیک کنید. در تب Web Protection همه سوییچ هایی که در ادامه می آید را خاموش کنید.  Web attack prevention، Search Advisor، Encrypted web scan، Fraud protection، Phishing protection. در تب Network Threat Prevention سوییچ مربوطه را OFF کنید.

7. به صفحه Protection برگردید.

8. در ماژول FIREWALL سوییچ مربوطه را OFF کنید.

9. در ماژول ADVANCED THREAT DEFENSE سوییچ مربوطه را OFF کنید.

10. در ماژول ANTISPAM سوییچ مربوطه را OFF کنید.

11. در ماژول VULNERABILITY سوییچ مربوطه را OFF کنید.

12. در ماژول SAFE FILES سوییچ مربوطه را OFF کنید.

13. به صفحه Privacy بروید.

14. بر روی Configure در بخش PARENTAL CONTROL کلیک کنید.

15. در ماژول RANSOMWARE REMEDIATION سوییچ مربوطه را OFF کنید.

16. به نرم افزار بیت دیفندر برگردید و در منو بر روی بخش Settings کلیک کنید.

17. وارد تب PROFILES شوید.

18. سوییچ کنار Activate profiles automatically را OFF کنید.

19. در قسمت پایین سوییچ Real-time optimization را OFF کنید.