بیت دیفندر این امکان را برای شما فراهم می کند که فایل، پوشه یا حتی ترافیکی که فکر می کنید ایمن است را از انجام اسکن توسط بیت دیفندر ۲۰۱۷ مبرا کنید.

شما می توانید این کار را از طریق مراحل زیر انجام دهید:

 1. بر روی بیت دیفندر ۲۰۱۷ کلیک کنید و به بخش Modules بروید.
 2. در قسمت Protection تب Antivirus را انتخاب کنید.
 3. سپس تب Exclusions را انتخاب نمایید.
 4. مطمئن باشید بخش Exclusions روشن باشد.

 

 1. بر روی لینک Excluded files and folders کلیک نمایید.
 2. بر روی دکمه Add کلیک کنید.
 3. با انتخاب Browse پوشه ای را که می خواهید انتخاب کنید.
 4. با انتخاب دکمه Add و OK تغییرات را ذخیره کنید.

 

 

 

 

 1. سپس بر روی Excluded processes کلیک کنید و فایل .exe نرم افزار خود را انتخاب نمایید و مطمئن باشید که Allowed انتخاب شده باشد.

 

 

برای اینکه برای Firewall اینکار را انجام دهید مراحل زیر را طی کنید:

 1. به قسمت Protection بروید و بر روی مازول Firewall کلیک کنید.
 2. بر روی تب Rules کلیک کنید و Add rule را انتخاب نمایید.
 3. نرم افزار را انتخاب کنید و برای فعال کردن کارهای زیر را انجام دهید:
در بخش Network type عبارت Trusted, Home/Office, Public, Untrusted را انتخاب نمایید.

Permission: Allow

بر روی OK کلیک کنید و پنجره را ببندید.

علاوه بر این حتی می توانید بین کامپیوتر خود و IP مشخصی نیز شبکه را از اسکن توسط بیت دیفندر معاف کنید.