برای پاک کردن بیت دیفندر موبایل سکیوریتی شما ابتدا باید تنظیمات Device administrator را غیر فعال نمایید:

  1. به System Settings بروید و بخش Security را انتخاب کنید.
  2. به بخش Device administrators بروید.
  3. تیک کنار بیت دیفندر موبایل سکیوریتی را بردارید.
  4. گزینه Deactivate را انتخاب کرده و  OK کنید.

حالا همانطور که بقیه اپلیکیشن ها را پاک می کنید، برای پاک کردن بیت دیفندر موبایل سکیوریتی اقدام کنید.