یک خبر خوب و  فوق العاده از تیم امنیت اطلاعات بیت دیفندر: بیت دیفندر گواهینامه SOC2 Type 2 را دریافت کرد!

SOC2 Type 2 چیست؟

به صورت اختصاری از System & Organization Control 2 گرفته شده است و بعنوان یک گزارش کنترلی است که نشان می دهد Bitdefender چگونه از داده های مشتریان خود حفاظت کرده و چگونگی کارکرد این کنترل ها را نیز نشان می دهد.

گواهینامه SOC2 توسط ارزیابان مستقل و خارج از سازمان بررسی و ارائه شده و پروسه آن برای هر سازمانی به صورت انحصاری انجام می شود. برای دریافت گواهینامه SOC2 Type 2 ، یک سازمان باید کنترل هایی را برای مدیریت داده های مشتریان طراحی نماید. این کنترل ها، باید شامل یک یا بیشتر از پنج “اصول خدمات مورد اعتماد” – امنیت (Security)، دسترس پذیری (Availability)، یکپارچگی روال ها (Processing Integrity)، محرمانگی (Confidentiality) و حریم خصوصی  (Privacy)– باشد.

SOC2 Type 2 موثربودن عملیات و کنترل سیستم های بیت دیفندر را در خصوص رعایت این اصول نشان داده است. سیاست ها و رویه های امنیتی که در بیت دیفندر توسط هر فرد دنبال می شود، برای SOC2 Type 2 بسیار ضروری تلقی می شود. یکی از مهمترین موارد برای بررسی ها، شامل دسترسی های غیرمجاز، غیر معمول، یا فعالیت های مشکوک در خصوص داده های مربوط به یک مشتری است.

گواهینامه SOC2 Type 2

چرا دریافت گواهینامه SOC2 Type 2 برای بیت دیفندر و شما مهم است؟

  1. مزیت رقابتی: SOC2 Type 2 یکی از مهمترین گواهینامه های همه جانبه در خصوص پروتکل های SOC است که اثبات می کند سیستم های بیت دیفندر برای حفظ امن داده های حساس مشتریان طراحی شده است.
  2. محافظت از برند: SOC2 Type 2 به بیت دیفندر در خصوص حفاظت از نشر داده ها و جلوگیری از حفظ تصویر برند نقش مهمی را ایفا می کند.
  3. ایجاد تفاوت: SOC2 Type 2 ثابت می کند که بیت دیفندر امن است و  این امکان وجود دارد تا از طریق ارائه مدارک و شواهد ارزیابان، اثبات شود.
  4. خدمات برتر: SOC2 Type 2 به بیت دیفندر کمک می کند تا فرآیندها و کنترل را ساده تر کرده و تمرکز خود را بر روی امنیت داده ها بگذارد.
  5. مدیریت ریسک: یک بینش ارزشمند از وضعیت ریسک و امنیتی، مدیریت، حاکمیت کنترهای داخلی و موارد دیگر سازمان را فراهم می کند.